תל בית שאן – בית המושל

 

קורס הכשרה מחזור ב'

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות