רקע כללי:

המבנה הוא מבנה אקלקטי היסטורי ברשימת המבנים לשימור מחמיר בעיריית ת"א. הבנה תוכנן ע"י יוסף ברלין ונבנה בשלושה שלבים מ 1927-1935. המבנה משמש כבית מגורים ומסחר.

טכנולוגיית הבניה:

המבנה בעל 3 קומות – קומת מסחר ושתי קומות מגורים. המבנה בנוי ברובו משלד בטון מזויין (יסודות בודדים ועמודים)  ותקרות בטון מזוין  והקירות בנויים לבני סיליקט לבן בעובי 12-22 ס"מ. אלמנטים קונזוליים כמו מרפסות וארקרים נבנו ע"ג קורות פלדה וכן חלק קטן של הגג החדש יותר.

חומרי בנייה:

השלד בנוי בטון מזוין (נוסחאות המתכנן נמצאות בתיק התיעוד) וכן חגורות מעל המעקות ופתחים. הקירות עשויים לבני סיליקט לבן וחלק מהמרפסות בנויות לבני זיפזיף (חול ים גס) הלבנים מונחות בטיט ע"ב סיד. הטיח המקורי במבנה הינו טיח מחולות עדינים (גרגיר עד 3-4 מ"מ) וכנראה היה מבוסס על תערובת של סיד ומעט צמנט (מסתמך על בדיקת מעבדה של טיח ממבנה של אותו המתכנן מאותו הזמן המאשרת המצאות צמנט בטיח ע"ב סיד מקורי). אלמנטים אחרים כוללים מעקות מסגרות ומאחזי יד מעץ. ריצופים במבנה בדירות בעיקר מרצפות בטון צבעוניות ובחדרי המדרגות מוזייקה ומרצפות טרצו.

מצב השתמרות כללי:

המבנה סובל בעיקר מקורוזיה של ברזל הזיון בבטון , שגורמת לסדיקת הבטונים ואף להיפרדות ובשל כך יש גם סדיקה והתנתקויות בטיח המכסה את אלמטי הבטון. עם השנים בוצעו במבנה מספר שיפוצים ועל חלקו יש שכבת טיח צמנטי מודרני יחסית (שנות 80 .) בצבע אפרפר ובדרגת קושי גבוהה. המבנה ברובו נצבע מספר רב של פעמים ובשכבות המאוחרות נעשה שימוש בצבעים אקריליים. ייתכן מאד שהתערבויות אלו גרמו להאצת הבליה של הבטונים שכן הם "כולאים" לחות ובמקרה של ת"א גם ארוסול מלוח מן הים בתוך הקירות (בניגוד לטיח המקורי ש"נשם" ואפשר מעבר לחות). במספר מרפסותת בעיקר בחזית הצפונית, ישנה בליה חמורה של לבני הזיפזיף הגורמים העיקריים לכך הם מבנה הלבנה הנקבובי מאד המאפשר הצטברות מלחים רבים על פני שטח הלבנה וכן מחסור במחסום מים פיזי ב"קופינג" המעקה כגון סף מאבץ או אף מים משיש כלשהו.

תכנית שימור כללית:

1.שיחזור טיח מקורי ע"ב סיד כולל צבע "נושם" ע"ב סילוקסן

2. שיקום אלמנטים מבטון :

א. אלמנטים קונסטרוקטיביים בשלד המבנה- ישוקמו לפי מפרט של קונסרוקטור בד"כ ע"י חציבה מבוקרת בבטון הסדוק וחשיפת ברזל הזיון ה"חולה" לכל אורכו וככל שניתן גם מסביב למוט על מנת לאפשר ניקוי החלודה וגם מקום לכיסוי טוב של מלט השיקום. בנחלת בנימין השתמשנו במערכת לשיקום בטונים של חברת WEBBER הכוללת מלט פריימר לטיפול בברזל ולקישור בין בטון ישן ומלט לשיקום בטון קונסטרוקטיבי בעלת חוזקים ומקדמי הידבקות גבוהים במיוחד (ע"פ דרישות עיריית ת"א) וכן עמידות בסביבות ימיות. יש לציין שמקרים רבים במבנה מצאנו שיש להחליף את ברזל הזיון לגמרי ע"י ריתוך ברזל זיון חדש למוטות הקיימים וכן עיגונו בבטון הישן ע"י קוצים ודבק אפוקסי מתאים. לעיטים נאלצנו לצקת אלמטים חדשים כאשר הבטון היה סדוק לכל עובי האלמנט.

ב. חיזוקים הנדסיים של מרפסות ומעקות: במספר מרפסות היה עלינו לבצע חיזוקים של קורות הפלדה הקונזוליות לפי דרישות הקונסטרוקטור כולל ריתוך פחי חיזוק לקורות , ניסור קורות פגומות והחלפתן ע"י ריתוך תותב חדש והשלמת יציקת בטון וכו.

3. ביצוע ספי אבץ לאלמטים בולטים כגון מרפסת וספי חלון.

4. חידוש איטום וריצוף הגג כולל הסדרת ניקוזים ומרזבים.

  • במקומות בהן נדרשה עבודת שיחזור של קירות סיליקט כגון מעקות שפורקו ו/או השלמת פתחים הדבר בוצע ע"י שיחזור הטכנולוגיה המקורית של בניית לבני סיליקט (מפירוקים) ע"ב טיט סיד עם רביגה (סידור לבנים) דומה למקור.

 

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות