לוגו למשמרי המורשת הבנויה

בכנס השתתפו 120 איש.
58 משמרי המורשת הבנויה מכלל 95 המשמרים המוכרים (55% ) ועוד כ 40 משמרים (שעדיין לא מוכרים).
בהצבעה השתתפו 42 מהם 37 בעלי זכות בחירה (*רק משמרי המורשת הבנויה).

» המשך

תכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה

תכנית ההכשרה המעשית למשמרי המורשת הבנויה היא מיזם משותף לרשות
העתיקות, למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לרשות הטבע והגנים,
למינהל התכנון של משרד הפנים ולתכנית "ציוני דרך" של אגף מורשת
במשרד ראש הממשלה. התכנית מתקיימת בגיבוי מקצועי של איקרום (ICCROM).

» המשך

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות