לוגו למשמרי המורשת הבנויה

בכנס השתתפו 120 איש.
58 משמרי המורשת הבנויה מכלל 95 המשמרים המוכרים (55% ) ועוד כ 40 משמרים (שעדיין לא מוכרים).
בהצבעה השתתפו 42 מהם 37 בעלי זכות בחירה (*רק משמרי המורשת הבנויה).

» המשך

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות