רקע מקצועי:

1989-90 – עבודה בשגרירות ישראל באתיופיה כמאתר אזרחים למטרות עליה לישראל.

1993 – תחילת עבודה ברשות העתיקות:

תל אשקלון – קבר רומי - חפירות ארכיאולוגיות ושימור מלווה חפירה

ארמון הנציב – שימור ושיחזור

1995-2014 : המשך עבודה בתחום שימור ברשות העתיקות:

בית גוברין – שימור ושיחזור הקשתות

מודיעין - קבר השמונה – שימור

נאות קדומים – שימור ושיחזור קשתות

בית שאן – הגשר הקטוע – שיחזור חומות, שימור הנדסי

מצודת אשדוד - שיחזור קמרונות

אשקלון – שיחזור כנסיה בבר אילן

תל אשקלון – שיחזור השער הכנעני , שיחזור הקשת

מחנה רומי בעובדת – שימור מלווה חפירה

תל אשקלון – שימור הנדסי לקיר העמודים

מנהרות הכותל – בית כנסת אוהל יצחק – טיפול בקמרונות – ייצוב ושימור

תל יבנה – שיחזור מדרגות ושימור מינרט

חורבת מדרס – שיחזור מערת קבורה

גן הבונים – ייצוב שימורי, שימור הנדסי, עבודות פיתוח

ירושלים – גיא בן הינום - חקל דמא – ייצוב הנדסי, השלמת קמרונות, עבודות שימור ותחזוקה

ירושלים – שטח G - ייצוב ושימור חלקלקה, השלמה קונסטרוקטיבית

שוהם - חורבת תנשמת – שימור ושיחזור כנסייה ביזנטית

מודיעין – אום אל עומדאן – שיחזור טרסות, שיחזור בית הכנסת, עבודות פיתוח

מושב בית קשת – חאנות תגארים – ייצוב והסדרה

קיסריה – שימור ושיחזור הנימפאון הרומי

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות