מקומות עבודה:

משמרת עצמאית ובעלת מעבדת שימור ממצאים.

1980-1986 ניהול מעבדת שימור, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1986-2000 שימור הסירה העתירה מהכינרת עבור רשות העתיקות (ממשיכה לטפל בה במוזיאון)

1991-1995 הקמת וניהול מעבדת השימור במוזיאון ארצות המקרא

רשימת פרויקטים בשנים האחרונות:

מגדל דוד – 28 שנים

חצור - 18 שנים

בית ציידה – 17 שנים

קייאפה-שעריים – 6 שנים

חוקוק – 3 עונות

הר-ציון - שנתיים

השכלה:

1981 בוגרת ארכיאולוגיה-היסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1982 תעודת הוראה, האוניברסיטה העברית, ירושלים המשך לימודי ארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1983 לימודי כימיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1985 תעודה בשימור עתיקות, UCL אוניברסיטת לונדון, אנגליה

1985 המשך הכשרה במוזיאון הבריטי, מעבדת שימור מתכות

1989 קורס בטכנולוגיה של שימור אבן, ,UNESCOונציה, איטליה

1990 קורס בטכנולוגיה של שימור עץ, ,UNESC0טרונדהים, נורבגיה

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות