תמצית:

גאולוגית מומחית בשימור ארכאולוגי.

ניסיון תעסוקתי:

1993 -עד היום: תחום שימור, רשות העתיקות, ירושלים.

משמרת. ביצוע פרויקטים בענף שימור אומנותי; משמרת. ביצוע פרויקטים במדור ביצוע והתמחויות.

1982-1990: מעבדת מינרלוגיה, המכון הגיאולוגי הלאומי לחקר משאבי האוקיינוסים העולמיים, לנינגרד, ברית המועצות

חוקרת. מחקר פטרוגרפי של סלעים.

1974-1982: מעבדת מינרלוגיה, מכון המחקר הגיאולוגי, שלוחת קולה של האקדמיה למדעים, אפטיטי, ברית המועצות.

חוקרת. מחקר סלעים ומינרלים מהרי Massif Khibiny .

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות