מקומות עבודה:

  • רשות העתיקות- תחום שימור- 1993-1996
  • רשות הטבע והגנים- 1997-2006
  •  אבן דרך נגב בע"מ- מנכ"ל ושותף מ- 2006 ועד היום

רשימת פרויקטים:

1. מיצד תמר- שימור ושיחזור- מנהלן הפרויקט, משמר ומדריך בקורס משמרי מצדה.

2. מיצד מואה- שימור ושיחזור- מנהל פרויקט.

3. מיצד נקרות ובור המים- שימור ושיחזור- מנהל הפרויקט.

4. בוסתנאי 3 – ירושלים- שימור ושיחזור מבנה היסטורי.

5. גני רידוואן- עכו- שימור ושיחזור מתחם היסטורי הכולל בארות מים, מבנים ומתקנים.

6. עין רדיאן- יטבתה- שימור ושיחזור מבנה היסטורי, שימור ושיחזור חלקי של המצודה הרומית כולל

בית המרחץ.

7. חאן חילו- לוד- שימור ושיחזור מבנה היסטורי.

8. גת מצליח- כביש 431- העתקה של גת ביזאנטית לכפר סבא.

9. שיבטה- שיחזור בית לדוגמא כולל קירוי וסגירת פתחים.

10. עבדת- פרוייקט שיקום עבדת- קשתות, שיחזור מלא כולל בסיסים של מתחם הכנסיה.

11. באר שקמה- שיקום ושיחזור מלא של באר מנדטורית.

12. בית אור- באר שבע- שימור ושיחזור מלא של מעטפת הבניין. מבנה היסטורי.

13. הכנסיה הארמנית- יפו- רציף העליה 5- שימור ושיחזור של מבנה היסטורי.

14. גשר עזוז- שימור ושיחזור הגשר של מסילת הרכבת התורכית, מבנה היסטורי.

15. מתחם מגרש הרוסים- ירושלים- שימור ושיחזור מבנים ומטה משטרת הבירה.

16. נבי סמואל- ירושלים- שימור ושיחזור מבנים.

17. תל ערד- שימור ושיחזור מפעל המים ומתחם המקדש.

18. חאן כפר אוריה- שימור ושיחזור מבנה היסטורי.

19. כפר אהרון- שימור ושיחזור מבנה היסטורי.

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות