מקומות עבודה:

  1. טכנאי אדריכלי בלשכה לתכנון עירוני(בריה"מ).
  2. רשות העתיקות

רשימת פרויקטים:

  1. "שולחן הזהב" מהתקופה הביזנטית
  2. חומות ירושלים
  3. המוזיאון האיטלקי בירושלים (ציורי קיר).
  4. הפסיפס הרומי בלוד
  5. גת השמנים (פרסקו)

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות