עובדת ברשות העתיקות, סדנת הפסיפסים, החל מ-1980.

רשימת פרויקטים (חלקית):

  1. מעון נירים
  2. השומרוני הטוב
  3. פסיפס לוד
  4. כורסי

 

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות