רקע מקצועי:

25 שנות ניסיון בעבודה ברשות העתיקות (5 שנים בחפירות ארכאולוגיות ו-20 שנה בעבודות שימור). משמר ומנהל פרויקטים ארכאולוגיים והיסטוריים ברשות העתיקות.

רשימת פרויקטים (חלקית):

  • שימור אבן וטיח במנזרים בעיר העתיקה בירושלים
  • השער הכנעני בתל דן
  • 5 שנים בשימור חומות ירושלים
  • העתקת אתרים בכביש 6
  • טיפול בפסיפסים באתרים ברחבי הארץ (ניתוק, העתקה ושימור)

פרוייקטים:

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות