בחירת לוגו משמרי המורשת הבנויה בכנס המשמרים 2016:
בכנס השתתפו 120 איש.
58 משמרי המורשת הבנויה מכלל 95 המשמרים המוכרים (55% ) ועוד כ 40 משמרים (שעדיין לא מוכרים).
בהצבעה השתתפו 42 מהם 37 בעלי זכות בחירה (*רק משמרי המורשת הבנויה).
זכות מיוחדת נתנה ליעקב שפר וזאב מרגלית.
תוצאות:
לוגו 1 (הקשת) 17 קולות.
לוגו 2 (המגן) 20 קולות.
לוגו 3 (הכותרת) קול אחד.

הלוגו שנבחר יעבור עיבוד גרפי מקצועי.

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות