טיפוח כוח אדם מקצועי של משמרי המורשת הבנויה הוא הרציונל של תכנית ההכרה וההכשרה המעשית שעתידה להשפיע על רמת שימור נכסי המורשת התרבותית בישראל.

בתוכנית שותפים רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומנהל התכנון של משרד הפנים והיא בחסות תכנית ציוני דרך של אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת.

הגופים האמונים על שימור המורשת הבנויה והשותפים לתכנית ביחד עם המשמרים הוותיקים ובוגרי קורסי ההכשרה נושאים באחריות לפעול בגישה מקצועית למען שימור מקצועי של אתרי העתיקות ומבנים היסטוריים.

אתר האינטרנט למשמרי המורשת הבנויה

  • אתר האינטרנט למשמרים ישמש כ"בית" (פלטפורמה ) לכם, משמרי המורשת הבנויה, נקודה מרכזית לקשר מתמשך בין המשמרים הוותיקים ובוגרי המחזורים של קורסי הכשרה מעשית.
  • האתר מיועד לשימוש משמרי המורשת הבנויה ובו ירוכזו חומרים מקצועיים, הודעות ועדכונים (כגון: השתלמויות וקורסים).
  • באתר כל משמר יכול לעלות את הפרויקטים שלו ולהשתמש באתר ככרטיס ביקור אישי.
  • האתר יכלול גם דפים אישיים לכל משמר בו יתאפשר לו להציג את עבודותיו גם ככלי שיווק וגם ככלי עידוד ליצירת דוחות סופיים .
  • האתר משמש גם את הציבור הרחב למציאת משמר מוכר ברשימת המשמרים המוכרים.
  •  האתר ירכז גם את מנגנון "הפיקוח" על הזכות להיכלל בתוך רשימת המשמרים המוכרים בישראל על ידי הגופים.
  • בניית האתר נעשתה במימון המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות לטובת משמרי המורשת הבנויה.
  • ועדת ההיגוי של משמרי המורשת הבנויה שמשה להיגוי בניית האתר: אורית בורטניק, יהושע דריי, ראובן אלברגר, יורם סעד, קימי ממאן, דיויד צל, יהונתן אורלין, עדי לבנה, מרק אברהמי ומיכאל כהן.
  • את האתר בנו שגיא קופר ומיכל לב מחברת "ZOOG Interactive" .

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות