אמת המים בעמק הירדן יום קורס בשימור טונים

קיסריה

קיסריה - מחזור ג'  רואים רחוק

תל בית שאן - בית המושל

תל בית שאן - בית המושל   קורס הכשרה מחזור ב'

תל דור

תל דור  תרגיל תיעוד

מושב פתיחה של הכינוס השישי של משמרי המורשת הבנויה השישי 2021

לפרטים נוספים

מצגת פתיחת הכינוס השישי של משמרי המורשת הבנויה 2021 - מיכאל כהן

לפרטים נוספים

סרטוני הכנס השישי של משמרי המורשת הבנויה 2021 רמת הנדיב

לפרטים נוספים
אתרו משמר

אתרו משמר מוכר

מוכר כמשמר המורשת הבנויה
חיפוש
ארועים קרובים ולוח שנה

על אודות משמרי המורשת הבנויה

עבודת השימור של המשמר  בשטח דורשת ידע ומיומנויות, הכוללים את הבסיס הפילוסופי, התאורטי והבנת תהליך השימור משלב התיעוד, התכנון השימורי, הכרת שיטות טכנולוגיות, הכרת  חומרים ליישום ויכולת ניהול ועבודה בצוות.

המורכבות של תהליך השימור מחייבת מגוון רחב של מיומנויות, שכל אחת מהן היא התמחות בפני עצמה.

נוסף למיומנות המעשית נדרש המשמר לדרך חשיבה ייחודית כחלק מתפיסה פילוסופית מחשבתית, המעצבת את תחום השימור והקובעת את העקרונות והאתיקה השימוריים.

בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בתחום הלימוד של נושאי השימור בישראל. קיימים מסלולי לימוד וקורסים מקומיים לשימור מורשת התרבות ברמות שונות: אקדמית, השתלמויות קצרות, ימי עיון, סיורים והכשרות לא פורמליות. עם זאת, מגוון הקורסים חלקי בלבד, ואיננו מקיף את כל תחומי השימור באופן מובנה. לכן נולד הצורך בתכנית הכשרה מקצועית ומעשית למשמרים שעד כה התקיימו בה שני מחזורים.

לביצוע התכנית חברו יחד: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים ומנהל התכנון של משרד הפנים בחסות תכנית "ציוני דרך" של אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת.

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות